Bestuur

Voorzitter: Ciska Mertens voorzitter@nederlandseluitvereniging.nl

Secretaris: Cora Cannemeijer secretaris@nederlandseluitvereniging.nl

Penningmeester: Wouter van Geene penningmeester@nederlandseluitvereniging.nl

Lid: Joost van Poppel publicaties@nederlandseluitvereniging.nl

Lid: <vacature>

 

Tijdschrift De Tabulatuur

Redactie: Jack Scholten, <vacature>, Sjon van der Tol en Wouter Lucassen (hoofdredacteur). Vormgeving: Jan van Delft. redactie@nederlandseluitvereniging.nl

 

Website en Facebook

Wouter Lucassen & Wouter van Geene webmaster@nederlandseluitvereniging.nl

Lidmaatschap

Als lid van de Luitvereniging ontvangt u twee maal per jaar het tijdschrift De Tabulatuur. Ook kunt u gratis of tegen een kleine vergoeding deel nemen aan activiteiten die wij organiseren: concerten, open podia, samenspel, lezingen, etc.

U kunt zich aanmelden als nieuw lid door het sturen van een e-mail aan onze secretaris.

Kosten

Gewoon lid: € 35,-
Jeugdlid (tot 16 jaar): € 15,-

Betaling via NL25INGB0005535166 t.n.v. Penningmeester Nederlandse Luitvereniging, onder vermelding van het soort lidmaatschap.

Contact

E-mailadres
Naam
Onderwerp
Vraag