Als fervent liefhebber op de luit, dat onmogelijke instrument, heb ik al ettelijke jaren het voorrecht zowat dagelijks een poosje tussen klanken van de zestiende en zeventiende eeuw te vertoeven.

 

Bij toeval groeide in mijn keramiekatelier enkele maanden geleden een idee tot een klein project, dat ik gemakshalve ‘testudo’ noemde: een aantal vrije associaties geboren uit de luit, haar vorm en de vaak zo mysterieuze titels van het repertoire.

 

Aarde, getormenteerd en gebakken, vaak  gecombineerd met een aantal verzamelde stukken hout en metaal die in mijn atelier rondslingerden en die me bleven aanspreken door de sporen van de tijd die ze dragen, tot kleine sculpturen, niet gespeend van wat melancholie, waarin ook voor niet luthomanen enige esthetische kwaliteiten te ontdekken zouden kunnen zijn, … en wat sobere poëzie.

 

‘Testudo’, precies de Latijnse naam die sinds lang al aan een schildpad was gegeven en die dan ook later maar aan de luit werd toebedeeld.  Er is blijkbaar wel enige gelijkenis in vorm, maar er zou ook een gemeenschappelijke symboliek zijn rond huiselijkheid en stilte.

 

Met schildpadden heb ik helemaal niets.

 

Maar toen ik bij Plutarchus las dat Aphrodite, precies omwille van die twee hemelse geschenken,  destijds zo vaak werd uitgebeeld… met lichte voet rustende… op een schildpad…

 

Peter Decleyn

 

Een selectie uit deze sculpturen wordt vanaf 15 september tot 14 oktober 2023 tentoongesteld in de  VALCKE ART GALLERY, Bernard Spaelaan 14 te Gent.